Who Married? Kändisföreningar förenklad

Referensresursen för kändis äktenskap.

Några kända födelsedagar idag:

Förteckning över makar