Vem gifte sig med Yang Shi(Wife of Changtaiji)?

Chang Tai gifte sig med Yang Shi(Wife of Changtaiji) .

Yang Shi(Wife of Changtaiji)

Beskrivning ska läggas till snart.
 
 
Wedding Rings

Chang Tai

Beskrivning ska läggas till snart.