Vem gifte sig med Xu Shi(Wife of Chendaji)?

Chen Daji gifte sig med Xu Shi(Wife of Chendaji) .

Xu Shi(Wife of Chendaji)

Beskrivning ska läggas till snart.
 
 
Wedding Rings

Chen Daji

Beskrivning ska läggas till snart.