Vem gifte sig med Prins George, hertig av Cambridge?

Sarah Fairbrother gifte sig med Prins George, hertig av Cambridge .

Prins George, hertig av Cambridge

Prins George, hertig av Cambridge

Prins George Frederick William Charles, hertig av Cambridge, född 26 mars 1819 i Hannover, död 17 mars 1904 i London, var son till Adolf, hertig av Cambridge.

Hertigen av Cambridge blev 1828 överste i hannoverska och 1837 i engelska armen. 1845 befordrad till generalmajor, 1854 till generallöjtnant och 1862 till fältmarskalk . 1856-1895 högste befälhavare inom den engelska armén, även om han först 1887 utnämndes till Commander in chief. Han deltog som chef för 1:a arméfördelningen i Krimkriget 1854-55. Hertigen av Cambridge genomförde flera reformer, bland annat upprättandet av övningslägret vid Aldershot, införandet av officersexamen och avskaffandet av prygelstraffet.

Hertigen blev dock med åren alltmer konservativ och avskydde alla nymodigheter både inom armén och i det civila livet.

 Läs mer...
 
Wedding Rings

Sarah Fairbrother

Sarah Fairbrother

Sarah Fairbrother, född 1816, död 1890, var en engelsk skådespelare, morganatisk gemål till Prins George, hertig av Cambridge .

 Läs mer...
 

Fadern till Prins George, hertig av Cambridge och hans makar:

Mor Prins George, hertig av Cambridge och hennes makar: