Vem gifte sig med 嫩哲格格?

Darhan gifte sig med 嫩哲格格 .

嫩哲格格

Beskrivning i svenska hittades inte, vi har bara en beskrivning i kinesiska:

嫩哲格格(1587年-1646年),清太祖努尔哈赤第二女,生母為侧妃伊尔根觉罗氏,與饒餘敏親王阿巴泰同母。

 
 
Wedding Rings

Darhan

Beskrivning i svenska hittades inte, vi har bara en beskrivning i kinesiska:

达尔汉(满语:ᡩᠠᡵᡥᠠᠨ,穆麟德:darhan;1590年-1644年),清初将领。郭络罗氏。初隶镶黄旗满洲,后改隶正蓝旗满洲。扬书之子,母沾河姑,舅舅是太祖努尔哈赤。

太祖时,随其父扬书率部归附后金,任牛录额真(佐领)。娶努尔哈赤次女嫩哲格格,为额驸。天命四年(1619年),从努尔哈赤灭叶赫部,因诛叶赫贝勒锦台什有功,擢升为一等副将世职(一等男)。天命十一年(1626年)清太宗皇太极即位,列为八大臣之一,任固山额真,领镶黄旗(镶黄旗都统)。随大贝勒代善征扎鲁特部,单骑逐敌,俘扎鲁特台吉,复征栋揆部,再立战功,晋三等总兵官(三等子)。

天聪元年(明熹宗天启七年,1627年),从贝勒阿敏征朝鲜,克义州、定州、安州。天聪三年(明思宗崇祯二年,1629年),从太宗皇太极征明朝,克遵化。天聪五年(1631年),从郑亲王济尔哈朗围攻大凌河、遵化、锦州。天聪六年(1632年)从皇太极亲征察哈尔部,略明地至宣府(今河北省宣化市),有功。天聪八年(1634年)伐察哈尔部。

崇德元年(1636年)伐明,晋一等总兵官。崇德二年(1637年),再征朝鲜,因为饮酒、徇私获罪。崇德六年(1641年)围攻锦州时,因为没有按时参加御前会议罢任,夺世职。清世祖顺治元年(1644年)达尔汉病死。