Vem gifte sig med Ottokar I av Böhmen?

Adelheid av Meissen gifte sig med Ottokar I av Böhmen .

Constance av Ungern gifte sig med Ottokar I av Böhmen .

Ottokar I av Böhmen

Ottokar I av Böhmen

Ottokar I, född omkring 1158, död 15 december 1230, var en przemyslidisk kung av Böhmen 1198–1230. Han var son till Vladislav II av Böhmen och far till Dagmar, vars make Valdemar Sejr var kung av Danmark. Gift med Adelheid av Meissen och sedan med Constance av Ungern.

Ottokar blev efter långvariga tronföljdsstrider 1197 hertig av Böhmen, medan hans bror Vladislav Henrik blev markgreve av Mähren. Redan 1198 erhöll han kungatitel. Genom att ansluta sig till kejsar Fredrik II vann han 1212 genom en "gyllene bulla" reglering av Böhmens förhållande till kejsarriket. Ottokar arbetade även på att öka sitt inflytande över de böhmiska biskoparna och på att säkra kronan åt sin ätt. Under hans sista är märktes motsättningar mellan det på uppåtgående Böhmen och Österrike.
 Läs mer...
 
Wedding Rings

Adelheid av Meissen

Adelheid av Meissen

Adelheid av Meissen, född 1160, död 1211, var en drottning av Böhmen; gift 1178 med kung Ottokar I av Böhmen.

Adelheid och Ottokar möttes under Ottokars exil i Tyskland och blev möjligen tvingade att gifta sig på grund av graviditet. De bosatte sig strax därpå i Böhmen. År 1193 tvingades paret lämna Böhmen och återvända till Tyskland. Adelheid återvände till sitt barndomshem, och paret levde så småningom separerade. När maken återvände till Böhmen 1197 följde hon inte med honom. Ottokar anhöll om en annullering på grund av släktskap och gifte 1199 om sig. Adelheid godkände inte skilsmässan utan återvände 1205 till Böhmen med sina döttrar. Efter att makens andra fru fött en son samma år förklarades skilsmässan giltig av påven och Adelheid lämnade landet.

 Läs mer...
 

Ottokar I av Böhmen

Ottokar I av Böhmen
 
Wedding Rings

Constance av Ungern

Constance av Ungern

Constance av Ungern, född 1180, död 1240, var en drottning av Böhmen; gift 1199 med kung Ottokar I av Böhmen.

Äktenskapet hade arrangerats för att Ottokar efter att han bestigit tronen ville ha en fru från ett kungahus. Maken hade dock inte fått sin skilsmässa från sin första fru helt godkänd, och år 1205 återvände hans förra fru till Böhmen. Constance tvingades då flytta från hovet, men bodde kvar i Prag och födde sedan en son. Hennes äktenskap förklarades samma år som giltigt. Som änkedrottning införde hon cisteciensorden till Böhmen och agerade medlare mellan sin son och hans bröder.

 Läs mer...
 

Syskon av Ottokar I av Böhmen och deras makar:

Mor Ottokar I av Böhmen och hennes makar: